Krstarenja

Krstarenje Dunavom, Vukovar – Beč

  • Polazak dolazak 16.10. – 22.10.2017.
  • Cijena putovanja po osobi 2.760 kn
  • Smještaj brodske kabine
  • Prijevozbrod
Krstarenje Dunavom, Vukovar – Beč

Krstarenje oko svijeta, 107 dana

  • Polazak dolazak 6.1.-22.4.2018.
  • Cijena putovanja po osobi od 91.700 kn
  • Smještaj *****
  • Prijevozbrod
Krstarenje oko svijeta, 107 dana