Izdvojeno

Slovenija, Bled, hotel Savica Garni 4*

 • Polazak dolazak od 1.12. do 31.3.2020.
 • Cijena putovanja po osobi od 479 kn
 • Smještaj hotel 4*
 • Prijevoz vlastiti
Slovenija, Bled, hotel Savica Garni 4*

Dubai, iz Osijeka

 • Polazak dolazak 14.4. - 19.4.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 5.950 kn
 • Smještaj hotel 4*
 • Prijevoz polazak iz Osijeka, let iz Beograda
Dubai, iz Osijeka

Krstarenje Dunavom, Osijek – Vidin

 • Polazak dolazak 17.6.| 7.7.| 27.7.2020.
 • Cijena putovanja po osobi od 2.390 kn FM
 • Smještaj brodske kabine
 • Prijevoz brod
Krstarenje Dunavom, Osijek – Vidin

Krstarenje Dunavom, Osijek – Beč

 • Polazak dolazak 8.6.| 27.6.| 17.7.2020.
 • Cijena putovanja po osobi od 3.190 kn FM
 • Smještaj brodske kabine
 • Prijevoz brod
Krstarenje Dunavom, Osijek – Beč

Berlin, Dresden i Prag

 • Polazak dolazak 28.4. - 3.5.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 2.100 kn
 • Smještaj hoteli 3*
 • Prijevoz autobusom iz Osijeka i Beli Manastira
Berlin, Dresden i Prag

Madrid i Andaluzija

 • Polazak dolazak 7.3. - 14.3.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 6.680 kn LM
 • Smještaj hoteli 3*/ 4*
 • Prijevoz zrakoplovom iz Zagreba
Madrid i Andaluzija

Dan žena u Sarajevu

 • Polazak dolazak 7.3. - 8.3.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 440 kn
 • Smještaj hotel 4*
 • Prijevoz autobusom iz Osijeka i drugih gradova
Dan žena u Sarajevu

Istanbul iz Osijeka

 • Polazak dolazak 13.4. - 18.4.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 1.850 kn
 • Smještaj hotel 3*/4*
 • Prijevoz autobusom iz Osijeka
Istanbul iz Osijeka

1. maj u Makedoniji

 • Polazak dolazak 30.4. – 3.5.2020.
 • Cijena putovanja po osobi 990 kn FM
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz autobusom iz Osijeka i Vukovara
1. maj u Makedoniji