Jadran

Otok Hvar, Jelsa, hotel Hvar 3*

 • Polazak dolazak od 24.4. do 10.10.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 315 kn
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz vlastiti
Otok Hvar, Jelsa, hotel Hvar 3*

Otok Krk, Omišalj, hotel Delfin 2*

 • Polazak dolazak od 23.4. do 10.10.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 200 kn
 • Smještaj hotel 2*
 • Prijevoz vlastiti
Otok Krk, Omišalj, hotel Delfin 2*

Trpanj, hotel Faraon 3*

 • Polazak dolazak od 24.4. do 15.10.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 255 kn
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz vlastiti
Trpanj, hotel Faraon 3*

Pelješac, Orebić, Aminess Grand Azur Hotel 4*, -10%

 • Polazak dolazak od 2.5. do 17.10.2020.
 • Cijena putovanja po osobi od 252 kn
 • Smještaj hotel 4*
 • Prijevoz vlastiti
Pelješac, Orebić, Aminess Grand Azur Hotel 4*, -10%

Dubrovnik, hotel Adriatic 2*

 • Polazak dolazak od 1.3. do 31.12.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 220 kn
 • Smještaj hotel 2*
 • Prijevoz vlastiti
Dubrovnik, hotel Adriatic 2*

Dubrovnik, hotel Vis 3*

 • Polazak dolazak od 1.3. do 31.12.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 260 kn
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz vlastiti
Dubrovnik, hotel Vis 3*

Dubrovnik, hotel Komodor 3*

 • Polazak dolazak od 1.3. do 31.12.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 260 kn
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz vlastiti
Dubrovnik, hotel Komodor 3*

Dubrovnik, hotel Splendid 3*

 • Polazak dolazak od 1.3. do 31.12.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 290 kn
 • Smještaj hotel 3*
 • Prijevoz vlastiti
Dubrovnik, hotel Splendid 3*

Dubrovnik, hotel Uvala 4*

 • Polazak dolazak od 1.3. do 31.12.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 380 kn
 • Smještaj hotel 4*
 • Prijevoz vlastiti
Dubrovnik, hotel Uvala 4*

Otok Korčula, Korčula, Port 9 apartmani 4*

 • Polazak dolazak od 24.4. do 17.10.2021.
 • Cijena putovanja po osobi od 470 kn
 • Smještaj apartmani 4*
 • Prijevoz vlastiti
Otok Korčula, Korčula, Port 9 apartmani 4*