Krstarenja

Krstarenje Dunavom, Beč – Osijek

  • Polazak dolazak 6.10. - 11.10.2018.
  • Cijena putovanja po osobi od 2.890 kn
  • Smještaj brodske kabine
  • Prijevoz brod
Krstarenje Dunavom, Beč – Osijek

Krstrenje Dunavom, Vukovar – Beč

  • Polazak dolazak 13.7. – 19.7.2018.
  • Cijena putovanja po osobi 1.990 kn
  • Smještaj brodske kabine
  • Prijevoz brod
Krstrenje Dunavom, Vukovar – Beč