All posts tagged: Fakultativne doplate na licu mjesta (minimum 15 prijavljenih putnika): – vožnja brodom po Bosporu i obilazak Egipatske tržnice 25 € po osobi – razgled grada sa uključenim ulaznicama – Aja Sofija