All posts tagged: – kategorizacija hotela odgovara službenoj kategorizaciji zemalja koje se posjećuje i nije usporediva s kategorizacijom hotela drugih zemalja te može biti niža od europskih standarda